СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ І ТРАХЕЇ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

н УНІКАЛЬНА КОЛЕКЦІЯ описів патентів АКТУАЛЬНИХ ВИНАХОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ про

ВИНАХІД СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Спосіб лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДП) і трахеї і пристрій для його здійснення відноситься до медицини і може застосовуватися при лікуванні, коли використовується інгаляційна терапія. Завдання – підвищення ефективності лікування за рахунок регулювання глибини проникнення аерозолю. Спосіб лікування включає подачу лікарського засобу в ВДП і трахею у вигляді аерозолю. Новим є те, що подачу лікарського засобу здійснюють наприкінці фази вдиху з можливістю регулювання моменту початку і кінця подачі зазначеного засобу. Для здійснення способу заявляється пристрій, загальними ознаками якого з прототипом є: компресор 1, з’єднувальні трубки 5, розпилювач 2, маска 4. Новим є: клапан електромагнітний 3, датчик дихання 6 і система управління клапаном електромагнітним, яка містить послідовно з’єднані схему виділення фази вдиху 8, елемент АБО 9, інтегратор 12, пристрій вибірки зберігання 13, компаратор 16, перший елемент І 17, ключ 20, а також чекає мультивибратор 10, перший резистор перемінний 14, другий резистор перемінний 15, елемент НЕ 18 і другий елемент І 19.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до медицини і може застосовуватися при лікуванні всіх захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДП) і трахеї, при яких використовується інгаляційна терапія.

Відомий спосіб лікування захворювань дихальних шляхів у вигляді інгаляції аерозолі, утвореної за допомогою ультразвуку (див. Інгалятор ультразвуковий індивідуального використання УІІП-1, посібник з експлуатації, ІЕНЯ, 941582.003PЕ, НВО "Електропреобразователь" з-д Інвертор, г.Оренбург).

Відомий спосіб лікування захворювань дихальних шляхів за допомогою подачі аерозолі, утвореною механічним методом (див. Інгалятор аерозольний АІ-1 9Г2.933.001 ПС). Прототип.

Недоліком відомих способів є те, що при лікуванні захворювань ВДШ і трахеї тільки невелика частина лікарського засобу взаємодіє з патологічним вогнищем, розташованим у вищеперелічених частинах дихальних шляхів, більша ж частина поглинається в здорових нижніх дихальних шляхах.

В результаті інгаляцію доводиться припиняти після використання загальної терапевтичної дози препарату.

Відомо пристрій для лікування захворювань дихальних шляхів за патентом СРСР 1745104, кл.A 61 M 15/00, 1992. Прототип.

Пристрій містить джерело стисненого повітря, з’єднаний за допомогою сполучної трубки з розпилювачем і маскою, встановленої на сполучної трубці, електромагнітний клапан, датчик дихання.

Недоліком відомого пристрою є низька ефективність лікування захворювань верхніх дихальних шляхів і трахеї.

Завданням заявляється способу лікування захворювань гортані та пристрої для його здійснення є підвищення ефективності лікування захворювань ВДШ і трахеї.

Це досягається тим, що вводиться аерозоль лікарських засобів за пропонованим способом контактує тільки з ВДП і трахеєю, так як подаються в кінці фази вдиху. Момент початку та закінчення впливу, тобто тривалість подачі аерозолю регулюються. Цим досягається виборче заповнення аерозолем відповідних відділом ВДП, тобто глибина проникнення "стовпа" аерозолю.

В результаті лікарські речовини не потрапляють в легені, де вони в основному проникають в організм. Це зменшує їх негативні і побічні дії, створює умови для продовження часу впливу і досягнення загальної терапевтичної дози препарату безпосередньо в патологічному вогнищі.

Відомо, що дихальний обсяг дорослої людини в середньому дорівнює близько 500 мл, а обсяг "мертвого" ("шкідливого")простору 150 мл, тобто 30% від дихального об’єму (див. Керівництво з анестезіології під ред. Дарбінян Т. М. М. Медицина, 1973, с.76, 78 – 79).

Враховуючи, що повітря надходить у дихальні шляхи практично рівномірно під час всієї фази вдиху, подача аерозолю в ту або іншу одиницю часу вдиху буде відповідати заповнення відповідного відділу дихальних шляхів.

Таким чином, можуть бути застосовані такі режими інгаляції в залежності від локалізації патологічного вогнища (див. таблицю).

При аритмії дихання у пацієнта під час процедури, внаслідок кашлю, затяжного вдиху або інших причин подача аерозолю припиняється і подається сигнал, що спонукає сигналу закінчити вдих.

Загальні ознаки з прототипом: подача лікарського засобу в дихальні шляхи у вигляді аерозолю.

Нові ознаки: подачу лікарського засобу починають після закінчення 75-95% часу вдиху і припиняють після закінчення 90-100% часу вдиху.

Загальні ознаки з прототипом: джерело стисненого повітря, маска, електромагнітний клапан, датчик дихання, система управління.

Нові ознаки: у систему управління введені підключені до входу системи управління послідовно з’єднані схеми виділення фази вдиху, елемент АБО, інтегратор і пристрій вибірки зберігання, послідовно з’єднані компаратор, перший елемент І і ключ, який чекає мультивибратор; елемент НЕ, перший і другий змінні резистори і джерело стабілізованого струму, підключений до входу інтегратора, при цьому керуючий вхід інтегратора підключений до виходу елемента АБО, вихід ключа пов’язаний з першим входом системи управління, перший і другий входи першого елемента І підключені до першого і другого входам компаратора, вхід чекаючого мультівібратор підключений до виходу схеми виділення фази вдиху, а вихід до другого входу елемента АБО й керуючому входу пристрою вибірки-зберігання, вхід елемента НЕ пов’язаний з першим виходом компаратора, а вихід з першим входом другого елементу І, другий вхід другого елемента І підключений до другого входу компаратора, а вихід до другого виходу системи управління для здійснення сигналізації перший і другий змінні резистори паралельно підключені до виходу пристрою вибірки-зберігання і загальної шини, рухливий висновок першого змінного резистора підключений до входу другого опорного напруги компаратора, а рухомий висновок другого змінного резистора до вхід першого опорного напруги компаратора, вхід якого з’єднаний з виходом інтегратора.

На фіг.1 зображена спірограма і моменти початку і закінчення подачі лікарського засобу; на фиг.2 структурна схема запропонованого пристрою; на фіг.3 функціональна схема системи управління; на фіг.4 – епюри напруг на виходах функціональних елементів системи управління.

Пристрій для лікування запальних захворювань ВДШ і трахеї (фіг.2) містить послідовно з’єднані джерело стисненого повітря 1, розпилювач 2, клапан електромагнітний 3, маску 4, з’єднувальні трубки 5, а також датчик дихання 6 і систему управління 7, яка містить (фіг.3 ) схему виділення фази вдиху 8 матеріалів АБО 9, який чекає мультивибратор 10, джерело стабілізованого струму 11, інтегратор 12, пристрій вибірки-зберігання 13, перший резистор перемінний 14, другий резистор перемінний 15, компаратор 16, перший елемент І 17, елемент НЕ 18, другий елемент І 19, ключ 20.

Як датчик дихання 6 можуть бути застосовані пасивні датчики, наприклад, контактно-пневматичний датчик, що реагує на зміну напряму потоку вдихуваного (видихуваного) повітря, або активні датчики, наприклад, резистивні та інші, що реагують на екскурсію грудної клітки при диханні.

Схема виділення фази вдиху 8 будується в залежності від застосовуваного датчика дихання 6. На фіг.5 як приклад показана функціональна схема виділення фази вдиху 8 при використанні в пристрої тензорезисторні датчика дихання 6 з гельобразним електролітом. Схема містить генератор синусоїдальних коливань21, резистор 22, активний випрямляч 23, фільтр низьких частот 24, диференціатор 25, компаратор (тригер Шмітта) 26.

На фіг. 6 показані епюри напруг на виходах функціональних елементів схеми, представленої на фіг.5.

Компаратор 16 (фіг. 3) представляє собою двухпороговий компаратор (компаратор з "вікном") з двома опорними напругами на входах. Компаратор 16 в поєднанні з першим елементом І 17 є пристрій контролю вхідної напруги по типу "меньше-норма-більше".

загрузка...

На фіг.7, як приклад, показаний один варіант схеми компаратора 16, відомого з "Довідника" Щербаков В.І. Грездов Г. Електронні схеми на операційних підсилювачах. Київ: Техніка, 1983 р. с.123 ".

Пристрій вибірки-зберігання (ПВЗ) 13 (фіг.3) являє собою перетворювач миттєвого значення напруги, що подається на вхід, з запам’ятовуванням цього значення. Працює в двох режимах: відстеження вхідного сигналу і зберігання миттєвого значення вхідного сигналу. Перехід з режиму на режим визначається сигналом на керуючому вході. У пристрої ПВЗ 13 працює в режимі повторювача з Кус = 1.

Сигнал з датчика дихання 6 (фіг.3) надходить на вхід схеми виділення фази вдиху 6. При вдиху на виході схеми виділення фази вдиху 8 (фіг.4) присутня напруга рівня 1. Поступаючи на перший вхід елемента АБО 9, переводить останній в стан, при якому на виході присутня напруга рівня 1. З приходом на керуючий вхід інтегратора 13 напруги рівня 1 починається інтегрування струму, що надходить з джерела стабілізованого струму на вхід інтегратора. Напруга на виході інтегратора 11 наростає лінійно за часом. У момент початку фази видиху на виході системи виділення фази вдиху 8 з’являється напруга рівня 0. По зрізу сигнал на вході чекаючого мультівібратор 10 на виході формується короткий імпульс рівня 1.

Імпульс з виходу чекаючого мультівібратор 10, вступаючи на керуючий вхід ПВЗ 13, переводить ПВЗ 13 в режим вибірки, при якому надходить з виходу інтегратора 12 Напруга записується в ПВЗ 13. При появі на виході чекаючого мультівібратор 10 напруга рівня 0 ПВЗ 13 переводиться в режим зберігання і на виході елемента АБО 9, з’являється напруга рівня 0, яке поступаючи на керуючий вхід інтегратора 12 переводить останній в режим обнулення.

При першому вдиху величини напруг на входах компаратора 16 і відповідно логічні рівні на виходах утримують перший елемент І 17 в стані, при якому на виході останнього присутня напруга рівня 0. Сигнал з виходу першого елемента І 17 поступає на керуючий вхід ключа 20 і утримує його в розімкнутому стані, при якому клапан 3 закрито.

При подальшому вдиху система управління 7 працює аналогічно описаній роботі при першому вдиху, але при цьому компаратором 16 порівнюється поточне значення напруги на виході інтегратора 12 з першим опорним напругою, що знімається з другого резистора змінного 15 і другим опорним напругою, що знімається з резистора змінного 14. При І

> 0 на виході 1 і виході 2 компаратора 16 з’являються напруги рівня 1 і перемикають перший елемент І 17. Напруга рівня 1 надходить з виходу першого елемента І 17 на керуючий вхід ключа 20, ключ замикається і клапан 3 відкривається. Лікарський аерозоль по сполучних трубок 5 (фіг.2) надходить до пацієнта і вдихається. Момент відкриття клапана 3 може регулюватися за допомогою другого резистора змінного 15. При закінченні подальшого вдиху вихідна напруга інтегратора 12 записується в ПВЗ 13, інтегратор 12 обнуляється. На виході 2 компаратора 16 з’являється напруга рівня 0, так як І

<0. На виході першого елемента І 17 з’являється напруга рівня 0, ключ 20 розмикається, клапан 3 закривається.

При аритмії дихання у пацієнта внаслідок кашлю чи в інших випадках затяжного видиху, коли тривалість подальшого вдиху перевищує тривалість попереднього (третій цикл фаз дихання на фіг.4)має місце умова І

> 0, при якому на виході 1 компаратора 15 з’являється напруга рівня 0. У цьому випадку на виході першого елемента І 17 з’явиться напруга рівня 0 ключ 20 розімкнеться, клапан 3 закриється. На виході елемента НЕ 18 з’явиться напруга рівня 1, при цьому на виході другого елемента І 19 з’явиться напруга рівня 1, яке управляє подачею звукового (світлового) сигналу пацієнтові про аритмію дихання і спонукає його закінчити затяжний вдих.

Хвора Г, 46 років, педагог, звернулася зі скаргами на захриплість голосу, кашель, біль в області гортані.

Страждає хронічним ларингітом 10 років. Останнє загострення 5 днів.

Об’єктивно: різка гіперемія слизової вестибулярного відділу гортані, потовщення її в межчереполовідном просторі. Голосові складки потовщені, гипереміровані.

Діагноз: загострення хронічного гіпертрофованого лорінгіта. Проводилась інгаляція лікарських аерозолів за пропонованим методом: вранці 2 год суміш антибіотиків з гідрокортизоном на дистильованій воді, увечері 2 год з водним настоєм ромашки. Через 3 дні запалення в гортані стихло, голос відновився (дисфонія 0-1), потовщення слизової в межчерпаловидной просторі значно зменшилася. Виписана до праці.

Середній термін лікування загострення хронічного гіпертрофічного ларингіту за допомогою звичайних інгаляцій і медикаментозної терапії 12 днів.

Шахтар 0. 45 років, звернувся зі скаргами на різку захриплість, нападоподібний кашель з важким відходженням мокротиння періодично-утруднення вдиху. Раніше двічі лікувався у лор відділенні з приводу ларингіту.

Об’єктивно: виражена гіперемія слизової гортані і верхнього відділу трахеї. У просвіті багато в’язкої густого слизу, кірки.

Діагноз: загострення хронічного субатрофіческій ларінготрахііта.

Призначено лікування по запропонованому методу із заповненням "стовпом" аерозолю трахеї.

У перші дві доби 3 рази по 2 год інгаляції бікармінта, потім суміші з хімотрипсину.

Гортань і трахея очистилися від кірок і слизу. Потім 2 дні по 2 години в день інгалювати розчин антибіотика з гідрокортизоном, після чого 2 дні – масляні інгаляції 2 рази по 1 ч.

Запалення в гортані стихло, голос відновився. Виписаний до праці.

Середній термін лікування подібного хворого із застосуванням звичайних інгаляцій і масивної лікарської терапії склав 15 днів.

У хворого М, 28 років, після тимпанопластики з’явилися початкові ознаки ГРВІ у вигляді гіперемії слизової носа, рідких виділень, легкого загального нездужання, призначена інгаляція з інтерфероном за пропонованим методом, при цьому глибина проникнення аерозолю обмежена ВДП.

ФОРМУЛА ВИНАХОДИ

1. Спосіб лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і трахеї, що включає подачу лікарського засобу у вигляді аерозолю в дихальні шляхи, що б тим, що подачу лікарського засобу починають після закінчення 75 95% часу вдиху, а припиняють після закінчення 90 -100% часу вдиху.

2. Пристрій для лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і трахеї, що містить джерело стисненого повітря, з’єднаний за допомогою сполучної трубки з розпилювачем і маскою, встановлений на сполучної трубці електромагнітний клапан, пов’язаний з одним виходом системи управління, і датчик дихання, з’єднаний з входом системи управління, що відрізняється тим, що в систему управління введені підключені до входу системи управління послідовно з’єднані схема виділення фази вдиху, елемент АБО, інтегратор і пристрій вибірки-зберігання, послідовно з’єднані компаратор, перший елемент І і ключ, який чекає мультивибратор, елемент НЕ, перший і другий змінні резистори і джерело стабілізованого струму, підключений до входу інтегратора, при цьому керуючий вхід інтегратора підключений до виходу елемента АБО, вихід ключа пов’язаний з першим виходом системи управління, перший і другий входи першого елемента І підключені допершому і другому входам компаратора, вхід чекаючого мультівібратор підключений до виходу схеми виділення фази вдиху, а вихід до другого входу елемента АБО й керуючому входу пристрою вибірки-зберігання, вхід елемента НЕ пов’язаний з першим виходом компаратора, а вихід з першим входом другого елементу І, другий вхід другого елемента І підключений до другого входу компаратора, а вихід до другого виходу системи управління для здійснення сигналізації, перший і другий змінні резистори паралельно підключені до виходу пристрою вибірки-зберігання і загальної шини, рухливий висновок першого змінного резистора підключений до входу другого опорного напруги компаратора, а рухомий висновок другого змінного резистора до вхід першого опорного напруги компаратора, вхід якого з’єднаний з виходом інтегратора.

НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Основи способу генерації надсильного магнітного поля ССМП для переміщення в просторі в будь-який з середовищ, та отримання енергії незалежно від місця в просторі

Portal of science and technology © 2003-2010 Copyright All rights reserved