СПОСІБ лікування нейросенсорної приглухуватості

СПОСІБ лікування нейросенсорної приглухуватості

Вам потрібна ПОВНА ВЕРСІЯ даного патенту? Повідомте про це адміністраціюпорталу. У повідомленні обов’язково вкажіть посилання на дану сторінку.

(56) Аналоги винаходу: Отаманів Н.В., Пудова В.І. Про перспективність використання білка церулоплазміну для профілактики нейросенсорної приглухуватості. В кн. "Актуальні питання оториноларингології і логопатологіі". – С-Пб., 1994, с. 9-14.

(71) Ім’я заявника: Санкт-Петербурзький науково-дослідний інститут вуха, горла, носа й мови; Атаманова Ніна Володимирівна

(73) Ім’я патентовласника: Санкт-Петербурзький науково-дослідний інститут вуха, горла, носа й мови

Винахід відноситься до медицини, а саме до оториноларингології, і може знайти застосування при лікуванні порушень слухової функції. Спосіб дозволяє за короткий курс лікування на 10 – 35 дБ поліпшити слухову функцію як при гострій, так і при хронічній формах захворювання. Для цього хворим, у яких знижений вміст у крові білка церулоплазміну і підвищений вміст речовин з мовляв. мас. 300 – 5000 Д, вводять людський церулоплазмін внутрішньовенно крапельно в кількості 1,5 мг / кг протягом 5 – 7 днів. 6 мул.

Винахід відноситься до медицини, точніше до оториноларингології, і може знайти застосування при лікуванні порушень слухової функції.

Нейросенсорна приглухуватість (НСТ) – широко поширене захворювання внутрішнього вуха. За статистичними даними, кількість хворих з цією патологією складає більше половини страждають порушенням функції слуху.

Відомі різні схеми медикаментозного лікування хворих з нейросенсорной приглухуватістю, що розвинулась після інфекційних захворювань, гемолітичної жовтяниці, дії ототоксичних антибіотиків і інших причин [1, 2]. Традиційно застосовується медикаментозне лікування нерідко призводить до розвитку побічних реакцій, характеризується недостатньою ефективністю препаратів, а крім того більшість з них не досягає вушного лабіринту при пероральному та парентеральному введенні [3, 4].

Широке поширення останнім часом при лікуванні нейросенсорної приглухуватості знаходять різноманітні способи лікувальної електростимуляції: методика А. Н. Шандуріной, транскраніальна, ендауральная і промонторіальная [5, 6, 7,8]. Проте ефективність їх у лікуванні хронічної нейросенсорної приглухуватості поки що недостатньо висока.

Все вищевикладене свідчить про необхідність розробки патогенетично обгрунтованих методів лікування.

В останнє десятиліття дослідженнями, проведеними в різних лабораторіях світу, показано, що регуляторами багатьох життєвих функцій в організмі є нейропептиди. Зокрема, нещодавно отримані факти, що опіоїдні пептиди володіють здатністю стимулювати процеси регенерації, в тому числі активують регенерацію і зростання нервової тканини як периферичних, так і центральних відділів нервової системи.

У зв’язку з цим була зроблена спроба, що дала позитивний результат, застосувати згадані пептиди для лікування НСТ. Цей спосіб [9] взято в якості прототипу.

Спосіб полягає у внутрішньовенному введенні хворим з НСТ даларгін в кількості 10 мг в 1 мл фізіологічного розчину протягом 10 днів, повторюючи такі курси 2-3 рази через 3-12 місяців.

З 44 осіб, пролікованих даними способом, поліпшення слуху, в середньому на 10-15 дБ спостерігалося у 15 (34%), причому на окремих частотах поліпшення досягало досить значних величин (30-55 дБ), а в деяких випадках продовжувало наростати після курсу лікування. У частини хворих досягнутий результат був досить стійким, в інших зазначалося поступове погіршення. Іноді його можна було утримати повторними курсами.

Автори розглядають свій метод як першу спробу застосування опіоїдних пептидів в отологічній практиці, що в подальшому може виявитися перспективним, особливо в міру того, як будуть створюватися нові препарати цього ряду,дія яких виявиться більш ефективним для слухової системи людини.

Технічний результат винаходу полягає у підвищенні результативності лікування.

Цей результат досягається тим, що у відомому способі лікування НСТ допомогою білкового препарату згідно винаходу попередньо проводять біохімічне дослідження крові на вміст церулоплазміну і речовин з молекулярною масою 300-5000 Д. а в якості білкового препарату використовують людський церулоплазмін, який вводять при вмісті речовин з молекулярною масою 300-5000 Д більше 0,250 од, і зміст церулоплазміну – не більше 65 мг%, причому вводять його внутрішньовенно крапельно в кількості 1,5 мг / кг щодня протягом 5-7 днів.

Церулоплазмін – Медьсодержащій фермент альфа-2-глобулінової фракції сироватки крові, є основним антиоксидантом крові, стимулює гемопоез, зменшує інтоксикацію і імунодепресію, перешкоджає окисленню ліпідів клітинних мембран, відповідно до інструкції по застосуванню церулоплазміну (ЦП), затвердженої ФК 19.10.1990 р., він використовується при лікуванні онкологічних хворих в до-і післяопераційному періоді при проведенні хіміо-променевої терапії.

З зарубіжної літератури відомо застосування ЦП в клініці для лікування хворих з апластичну анемію [10] з метою гемостімулірующего дії його на кровотворення [11] при хворобі Вільсона-Коновалова, що характеризується різким зниженням ЦП в крові [12]. В оториноларингологічній практиці застосування ЦП невідомо.

Оскільки дослідження останніх років показали, що суттєву роль в патогенезі НСТ грає активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), рівень ПОЛ визначається станом про-і антиоксидантної систем, а ЦП є найважливішим антиоксидантом крові, активація процесів ПОЛ у хворих з НСТ може бути обумовлена, зокрема, нестачею в крові ЦП. Раніше [13] був встановлений той факт, що вміст у сироватці крові хворих НСТ білка ЦП в більшості випадків знижений. Далі була зроблена спроба використання ЦП в експерименті на тварин для профілактики порушення слухової функції [14]. З цією метою було взято 3 групи тварин. В одній з них тварини протягом 14 днів отримували ототоксичний антибіотик канаміцин. У другій – за 30 хв до введення канамицина тваринам внутрішньоочеревинно вводили ЦП. У третій – тільки ЦП.

У всіх тварин до і після ін’єкцій препаратів проводилося дослідження функції периферичного відділу слухового аналізатора шляхом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП). Результати такого дослідження показали, що як у випадку застосування канаміцину, так і в поєднанні його з ЦП у тварин відбувалося зниження слуху. Однак у групи тварин, які отримували канаміцин разом з ЦП, зниження було меншим, причому відмінності в ступені зниження слуху у цих 2-х груп були статистично достовірними. У групі тварин, які отримували тільки ЦП, зміни слухової функції не спостерігалося. Можна зробити висновок про те, що хоча зниження слуху при введенні ЦП (в поєднанні з канаміцином) і мало місце, але воно було менш вираженим і тому можна припустити, що попереднє введення ЦП попереджає зниження слуху.

Проведено дослідження в клінічних умовах з групою з 13 хворих з НСТ, з яких у 8 була гостра форма захворювання, у 5 – хронічна, причому всі 5 неодноразово раніше лікувалися, але безрезультатно або з дуже незначною ремісією. Проведене біохімічне дослідження крові цих хворих показало, що вміст ЦП у них знижений. Якщо за норму за різними джерелами приймається зміст ЦП 18 – 60 мг%, а при запальних процесах, особливо гострих, воно різко піднімається і досягає 100-200 мг%, то зміст ЦП в даних хворих вважається зниженим, оскільки воно склало 14 – 35 мг % і лише у деяких хворих з гострою формою захворювання 39,9 – 64,1 мг%, що для гострого запального процесу можна вважати невисоким. Всім хворим було проведено біохімічне дослідженнякрові до і після курсу лікування. Аналіз отриманих результатів виявив пряму залежність вмісту речовин з М. М. 300 – 5000 Д, яке початково досягало значень від 0,293 до 0,570 од., З досягненням позитивного лікувального ефекту. Поліпшення слухової функції, виявлене за даними аудіологічного дослідження у 10 з 13 хворих і склало від 10 до 35 дБ за курс лікування, супроводжувалося значним зниженням вмісту цих речовин, аж до нормалізації. Причому термін лікування становив 5 днів при гострих формах захворювання і 7 – при хронічних. Ці терміни визначені за результатами аудіологічного дослідження – поліпшення слухової функції спостерігалося, як правило, вже після 2-3 процедур, а виконання їх більше 5-7 днів не давало додаткового позитивного ефекту. При цьому вводиться доза ЦП становила 1,5 мг / кг, що не виходило за рекомендовану ФК нижню межу її, тоді як використовувані в клінічній практиці дози ЦП досягають і 10 мг / кг. Ремісія до теперішнього часу складає 6 місяців.

загрузка...

Слід зазначити, що при наявності у хворих початково шуму у вухах і запаморочення ці симптоми після закінчення лікування зникли або стали значно слабкіше.

Приклад 1. Б-я С., 1960 р. н., ІБ N 1824, надійшла на лікування до відділу фізіології та патології слуху СПб НДІ ЛОР 23.11.1995 г з діагнозом гостра лівостороння нейросенсорна тухоухость. Крім зниження слуху хвору турбував шум у лівому вусі. З анамнезу хвороби відомо, що пацієнтка вважає себе хворою близько 10 днів. Причина зниження слуху – вірусна інфекція. Лікувалася вітамінами, ноотропами, судинорозширювальними препаратами, без ефекту.

За даними порогової тональної аудіометрії від 23.11.1995г (фіг.1.) Відзначається зниження слуху на ліве вухо за типом звукосприйняття у всьому діапазоні аудіометричних частот (від 125 Гц до 8000 Гц) як за повітряної, так і по кісткової провідності, в середньому на 50-55 дБ.

Сприйняття шепітної мови на ліве вухо – у вушної раковини, розмовної мови – до 2-3 м.

За результатами біохімічного дослідження крові рівень речовин з М. М. 300-5000 Д підвищений – 0,572 од. (При нормі до 0,250 од.), Церулоплазміну – 26,7 мг% (знижений).

Хворий були призначені ін’єкції церулоплазміну, що вводиться щодня внутрішньовенно крапельно в кількості 100 мг церулоплазміну (11,5 мг / кг) в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

Після двох ін’єкцій церулоплазміну хвора відзначила поліпшення загального самопочуття, зменшення шуму у вухах. Лікування було продовжено до 5 ін’єкцій.

Після закінчення лікування у хворої значно покращився слух, зник вушної шум.

При дослідженні за допомогою шепітної мови сприйняття покращився до 4 м, розмовної – більше 6 м.

За даними порогової тональної аудіометрії від 27.11.1995г (фіг.2) реєструється поліпшення слухової функції на ліве вухо по повітряній та кістковій провідності у всьому діапазоні аудіометричних частот 20 – 30 дБ.

Повторне біохімічне обстеження, проведене в цей же день, виявило нормальний рівень речовин з мовляв. м. 300-5000 Д – 0,183 од. Хвора була виписана в задовільному стані під спостереження ЛОР-лікаря за місцем проживання.

При контрольному обстеженні, проведеному через 6 місяців, зміни стану хворий не відзначалося.

За даними порогової тональної аудіометрії від 29.05.1996г (фіг.3) в порівнянні з даними аудіометричного обстеження від 27.11. 1995 (фіг.20) кохлеарна функція не змінилася.

Приклад 2. Б-я Т., 1953 р. н., ІБ N 1827, надійшла на лікування до відділу фізіології та патології слуху СПб НДІ ЛОР 23.11.1995г з діагнозом хронічна двостороння нейросенсорна тухоухость. Хвора скаржилась на зниження слуху на обидва вуха, шум у вухах, запаморочення. З анамнезу відомо, що давність захворювання складає близько 3 років, зниження слуху було поступовим, причина не відома. Погіршення слуху відзначала протягом останніх півроку. Неодноразово лікувалася, без функціонального ефекту.

За даними порогової тональної аудіометріївід 23.11.1995г (фіг.4) у хворої реєструється двостороннє симетричне зниження слуху за типом звукосприйняття. Втрата слуху в діапазоні 125-2000 Гц складає 20-25 дБ, від 2000 до 8000 Гц – 25-60 дБ.

Сприйняття шепітної мови на праве вухо – 4-5 м, на ліве вухо – 3-4 м, розмовної мови – на обидва вуха – більше 6 м.

За результатами біохімічного дослідження крові, рівень речовин з мовляв. м. 300-5000 Д підвищений – 0,412 од. (При нормі до 0,250 од.), Церулоплазміну – 34 мг% (знижений).

У зв’язку з неефективністю раніше проведеного лікування хворої були призначені ін’єкції церулоплазміну за наведеною вище схемою.

Після трьох ін’єкцій церулоплазміну хвора відзначила зменшення вушного шуму, запаморочення, поліпшення загального самопочуття. У зв’язку з тим, що захворювання мало хронічну форму, лікування було продовжено до 7 ін’єкцій.

Після закінчення лікування за даними порогової тональної аудіометрії від 29.11. 1995 (фіг.5) відзначалося поліпшення слуху на обидва вуха: в діапазоні 125-2000 Гц на 10-15 дБ, від 2000 до 8000 Гц – в межах 10 дБ.

При повторному біохімічному обстеженні виявлено зниження рівня речовин з мол.м. 300-5000 Д до 0,163 од.

У задовільному стані хвора була виписана під нагляд ЛОР-лікаря за місцем проживання.

При контрольному обстеженні, проведеному через 6 місяців, зміни стану хворий не відзначалося.

За даними тональної порогової аудіометрії від 31.05.1996г (Фіг.6) в порівнянні з аудіограми від 29.11.1995г (фіг.5) пороги слуху практично не змінилися як по повітряній, так і по кісткової провідності.

Таким чином, до теперішнього часу ремісія склала 6 місяців.

У порівнянні з відомими пропонований спосіб має ряд істотних переваг.

Спосіб на відміну від більшості відомих є патогенетично обгрунтованим, як і спосіб-прототип, але дає в порівнянні з останнім більш високий відсоток осіб, у яких досягається поліпшення слухової функції.

Спосіб однаково придатний для лікування як гострих, так і хронічних форм захворювання – в тому і іншому випадку отримані результати дуже обнадійливі для широкого застосування його в оториноларингологічній практиці.

Спосіб розроблений в С.-Петербурзькому НДІ ЛОР в експериментах на тваринах і пройшов клінічну апробацію у 13 хворих з досягненням позитивного лікувального ефекту у 10 хворих.

1. Тарасов Д.І., Насєдкін О.М., Лебедєв В.П. та ін Приглухуватість у дітей. – М.: Медицина, 1984. – 240 с.

2. Козлов Н. Я., Левін А.Л. Дитяча сурдоаудіологія. – Л.: Медицина, 1989. – 224 с.

3. Пальчун BT, Крюков А.І., Шубін HH Патогенетичні аспекти лікування нейросенсорної приглухуватості / / Фізичні методи діагностики та лікування в оториноларингології: Респуб. СБ науч. ТР. / Моск. НДІ вуха, горла, носа. – М., 1992. – Вип. 37. – 84-88.

4. Тімен Г.Е., Писанко В.М., Валецька Т.Е. та ін Проникність мембрани вікна равлики / / Журн. ушн., ніс. і горл. бол. – 1991 .- N 2 .- С. 1-3.

5. Богомільська Н.P. Електростимуляція равлики (огляд іноземної літератури) / / Укр. оторінолар. – 1976. – N 3. – С. 81 – 85.

6. Розенблюм А.С., Лебедєв В.П., Краєва Н.І., Цирульников Є.І. Застосування транскраніальної електростимуляції для лікування хворих з нейросенсорной приглухуватістю / / Журн. ушн., ніс. і горл. бол. – 1991. – N 1. – С. 31-36.

7. Токарев О.П., Красильников Б.В. Лікування вторинної нейросенсорної приглухуватості флюктуірующіе струмами: Метод, рекомендації. – М., 1992. – 9 с.

8. Шандуріна А.Н. Відновлення зорових і слухових функцій за допомогою електростимуляції / / фізіолого. людини. – 1995. -T.21 .- N 1. – С. 25-29.

9. Розенблюм AC та ін Досвід застосування нейропептидів для лікування хворих з нейросенсорной приглухуватістю / / Жунр. ушн., ніс. і горл. бол. – 1987 .- N 6. – С. 31-36.

13. Атаманова HB Роль дефіциту углеводсодержашіх білків в патогенезі нейросенсорної приглухуватості / / Укр. оторінолар. -1990. N 3. -С. 79.

14. Атаманова Н.В., Пудов А. І. Про перспективність використання білка церулоплазміну для профілактики нейросенсорної приглухуватості / Актуальні питання оториноларингології і логопатологіі. – СПб., 1994. – С. 9-14.

Спосіб лікування нейросенсорної приглухуватості, що включає введення препарату церулоплазміну, що б тим, що попередньо визначають вміст у крові білка церуплазміна і речовин з молекулярною масою 300 – 5000 Д і при утриманні церулоплазміну не більше 65 мг% і збільшенні вмісту речовини з молекулярною масою 300 – 5000 Д більше 0,250 одиниць вводять церулоплазмін внутрішньовенно крапельно в кількості 1,5 мг / кг щоденно протягом 5 – 7 днів.

ПРОЧИТАТИ ПОТРІБНО ВСІМ! ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ У БАЗІ ДАНИХ

Інструкція. Ключові слова в полі вводу розділяються пропуском або комою. Регістр не має значення.

Режим пошуку "і" означає, що будуть знайдені тільки ті сторінки, де зустрічається кожне з ключових слів. Наприклад, при запиті "лікування безпліддя" буде знайдено словосполучення "лікування безпліддя". При використанні режиму "або" результатом пошуку будуть всі сторінки, де зустрічається хоча б одне ключове слово ("лікування" або "безпліддя").

У будь-якому режимі знак "+" перед ключовим словом означає, що дане ключове слово повинне бути присутнім у знайдених файлах. Якщо ви хочете виключити яке-небудь слово з пошуку, поставте перед ним знак "-". Наприклад: "+ лікування-безпліддя".

Пошук видає всі дані, де зустрічається уведене Вами слово. Наприклад, при запиті "безплідність" будуть знайдені слова "безпліддя", "безпліддя" та інші. Знак оклику після ключового слова означає, що будуть знайдені тільки слова точно відповідні запиту "безплідність!".