Спосіб лікування дисплазії у собак

ВЕТЕРИНАРНІ КЛІНІКИ МОСКВИ ДОВІДНИК ВЕТЕРИНАРІЯ СОБАКИ РЕКЛАМА маскарадні костюми ПОВЕДІНКА ТВАРИН Цікаво САЙТ Зараз на сайті:

Введення. Розробка способів оперативного лікування дисплазії кульшового суглоба залишається однією з актуальних проблем ветеринарної медицини, оскільки неухильно росте число захворювань цього зчленування посттравматичного і, особливо, спадкового генезу (Слесаренко Н.А. (2006); Самошкін (1999); Мітін В.М., Ягніков С.А. (2005) та ін.) [1], [4]

В даний час відомі способи лікування захворювань кульшового суглоба, такі як резекційних артропластика, потрійна остеотомія тазу, тотальне ендопротезування, міотомія і міоектомія гребішковою м’язи (Belfield (1971), Wallace (1972) та ін), денервації суглобової капсули та ін.

Незважаючи на відому результативність перерахованих операцій, одні з них доволі високою травматизацією структур суглоба і суміжних органів, що неминуче пов’язане із тривалим реабілітаційним періодом і високим ризиком післяопераційних ускладнень. А такі малоінвазивні операції як міотомія або міоектомія гребішковою м’язи і денервації суглобової капсули недостатньо ефективні, оскільки носять симптоматичний характер і мають тимчасовий успіх, тому що спрямовані насамперед на зняття больового синдрому. [2]

У той же час, у зв’язку з тим, що дисплазію кульшового суглоба діагностують лише при наявності виражених деструктивних змін компонентів суглоба на підставі рентгенографічного обстеження зчленування, прогностичні критерії розвитку даного захворювання не розроблені.

Мета цього дослідження – розробити новий раціональний спосіб хірургічної корекції дисплазії тазостегнових суглобів, заснований на аналізі закономірностей функціональної морфології, топографічних особливостей зчленування і біомеханіки стато-локомоторного акта тварин

Матеріали та методи. Як об’єкти дослідження були відібрані трупи собак великих порід (п = 18) і вовків, обраних нами як еталон структурного оформлення суглоба.

У дослідженні використовували комплексний методичний підхід, який включає класичне анатомічне препарування, макроскопічну морфометрію, оглядову рентгенографію, біомеханічний аналіз локомоції представників родини собачих, оперативне лікування дисплазії і подальшу етапну рентгенграмметрію, через 2 і 6 міс. після проведення операції.

Для проведення хірургічного лікування виконували періартікулярних міопластіку латеральної частини середньої сідничного м’яза, яку відокремлювали від великого вертіла і підшивали її до двоголового м’яза стегна дорсальніше рівня великого вертіла

Оперативне втручання виконували на 12 особинах собак великих порід у віці від 4,5 місяців до 2,5 років з різними ступенями розвитку дисплазії тазостегнових суглобів. [6]

Діагноз дисплазія кульшового суглоба встановлювали за результатами рентгенографії – досліджували тварин в стандартній 1-й позиції за методикою Fluckiger. Оперативному лікуванню піддавали тварин зі ступенем розвитку дисплазії C1-D, мають специфічний дефект розвитку стегнових кісток, що розглядається нами як попередника даної форми дисплазії.

Показаннями до проведення операції служили кульгавість легкого та середнього ступеня на тазову кінцівку (або на обидві кінцівки); швидка стомлюваність тварини; наростаюча атрофія м’язової маси (зокрема сідничного м’яза); вальгусна деформація тазових кінцівок.

Результати. В результаті проведених досліджень нами виявлено структурно-біомеханічні причинно-наслідкові зв’язки, що лежать в основі великого числа випадків дисплазії тазостегнових суглобів спадкової етіології. Визначальним фактором індукування цієї форми захворювання є торсіонна деформація стегнової кістки, при якійпроксимальному закінчення її великого вертіла виявляється нижче основної осі обертання тазостегнового суглоба. При цьому середня сідничний м’яз втрачає свою облігаторну функцію екстензора і фактично стає згиначів кульшового суглоба. [1] Перевищення фізіологічних параметрів пасивного натягу середньої сідничного м’яза і генетично закріплена синхронність її функціонування з іншими разгибателями кульшового суглоба стають причиною пронации стегна при русі тварини і, звідси, індуктором травмування групи м’язів – запірателей. Подальше наростання, внаслідок цього, пронации стегна неминуче призводить до руйнування підставою головки стегнової кістки краніовентрального краю ацетабулярного ямки, що в свою чергу обумовлює появу люфту суглоба при винесенні тазової кінцівки вперед. При цьому головка стегнової кістки вдаряє по зведенню ацетабулярного ямки в дорсокаудальном напрямку при опорній фазі руху кінцівки. З появою люфту основна вісь обертання тазостегнового суглоба зміщується дорсально, вище рівня закріплення круглої зв’язки, що може завершитися руйнацією останньої, а також викликати локальну перевантаження суглобових поверхонь. [5]

загрузка...

У тварин з легким ступенем розвитку дисплазії повне відновлення функції оперованої кінцівки відзначали на 3 доби. При наявність сильної ступеня деструктивних змін цей процес протікав протягом 1 місяця. Однак, незалежно від ступеня ураження суглоба, тварини включали кінцівку в стато-локомоторну акт в день проведення операції, при цьому у деяких пацієнтів кульгавість типу спирається кінцівки спостерігали протягом 7-20 днів. Виявлене в ряді випадків тимчасове обмеження екстензіі колінного суглоба, ми схильні пов’язувати з недорозвиненням довжини м’язів згиначів кульшового суглоба, що обумовлено неповноцінною функцією кінцівки в доопераційному періоді.

У більш пізні (2 міс. І більше) строки спостереження, кульгавість, була відсутня, поступово збільшувалася амплітуда рухів в суглобах, відновлювався обсяг м’язової маси і повноцінний стато-локомоторну акт.

На рентгенограмах, виконаних через 2 і 6 місяців, ознак прогресування диспластичних і вторинних артрозних змін нами виявлено не було, мало місце звуження і рівномірність суглобової щілини, відновлення конгруентності сочленяющихся поверхонь кісток, а в ряді випадків формування нової повноцінної суглобової поверхні ацетабулярного западини за типом неоартроза .

Висновки. Виходячи з отриманих результатів, нами виявлені структурно-біомеханічні причинно-наслідкові зв’язки, що лежать в основі розвитку дисплазії тазостегнових суглобів у досліджуваних тварин. Розроблено новий спосіб хірургічного лікування дисплазії тазостегнових суглобів, що базується на морфо-біомеханічних критеріях розвитку диспластичного процесу. Він пов’язаний з малою травматичністю параартікулярнх тканин, що призводить до значного скорочення реабілітаційного періоду, тривалості операції і зниження ризику післяопераційних ускладнень. Запропонований спосіб лікування є найбільш перспективним для тварин, зі специфічним дефектом розвитку стегнових кісток. Є підстави рекомендувати запропонований спосіб лікування дисплазії кульшових суглобів до використання в хірургічній практиці.

1. Гамбарян П.П. Біг ссавців. Пристосувальні особливості органів руху. Ленінград.: Наука, 1972

2. Мітін В.М., Слесаренко НА., Ягніков З А. Генетично зумовлені хірургічні хвороби собак. М.: ЗАТ «Видавничий Дім» 2005

4. Самошкін І.Б. Реконструктивно-відновлювальні операції при вродженій і посттравматичної патології кульшових суглобів у собак (текст): Дисс. док. вет. наук. М., 1999

5. Слесаренко НА., Власенко О.М., Заболотна ІМ., Шаврін А.В. Новий погляд на проблему дисплазії кульшового суглоба у собак / / Матеріали наради. ІПЕЕ ім. АН. Северцова, М, 2006

6. Fluckiger M.: Diestandartisierte Beurteilung von Rontgenbildern von Hunden auf Huftgelenkdysplasie. / Kleintierpraxis, № 38 c.693-702., 1993

Нами виявлено структурно-біомеханічні причинно-наслідкові зв’язки, що лежать в основі розвитку дисплазії тазостегнових суглобів у досліджуваних тварин. Розроблено новий спосіб хірургічного лікування дисплазії тазостегнових суглобів, що базується на морфо-біомеханічних критеріях розвитку диспластичного процесу. Є підстави рекомендувати запропонований спосіб лікування дисплазії кульшових суглобів до використання в хірургічній практиці.

Slesarenko NA, Sereda IV, Vlasenko AN The way of treatment of hip joint displasia in dogs.

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology Ki Skryabin., Center Veterinary Clinic, Moscow

In this article shown the results of our study of structural and biomechanical reasons of hip displasia development. Also shown the way of surgical treatment of hip displasia that is less traumatyc and highly effective.

Московська державна академія ветеринарної медицини та біотехнології ім. К.І. Скрябіна, Ветеринарна клініка «Центр», Москва

РЕКЛАМА РЕКЛАМА ГОЛОСУВАННЯ Нові статті ПОПУЛЯРНЕ

Думка адміністрації порталу "Ветерінарка.ру" може не збігатися з думкою авторів статей.

Будь-яка інформація, опублікована на сайті, жодним чином не є керівництвом до самостійної діагностики і лікування хвороб тварин.

Ми настійно рекомендуємо з питань діагностики, лікування і профілактики хвороб тварин звертатися до ветеринарним фахівцям.

Адміністрація порталу не несе ніякої відповідальності за обставинами, пов’язаними з сумними наслідками самолікування власниками тварин.

При повному або частковому використанні матеріалів сайту пряме індексується посилання на джерело обов’язкове! © Veterinarka.ru, 2006