Макмірор

КОМПЛЕКС В ЛІКУВАННІ постлучевого ІНФЕКЦІЙНИХ Вульва-вагініту у ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

(Псковськийобласний онкологічний диспансер, Росія *, CSC Pharmaceuticals Ltd, Австрія **)

Широке застосування в клінічній практиці сучасних методів радіо-і хіміотерапії злоякісних пухлин дозволили значно підвищити ефективність лікування та суттєво збільшити тривалість життя онкологічних хворих (5, 6). Однак, поряд з цим відзначається і велике число ускладнень променевої та хіміотерапії, в тому числі, постлучевого інфекційних вульви-вагінітів у жінок, які отримували радіо-і (або) хіміотерапію з приводу онкологічного захворювання.

Формування місцевих запальних реакцій як ускладнення радіо-або хіміотерапії визначається з одного боку вірулентністю мікроорганізмів, а з іншого боку – загальним станом і імунологи-чеський реактивність хворого організму. Лікування таких неспецифічних інфекційних вульви-вагінітів змішаної етіології являє собою серйозну проблему. Це обумовлено наступними обставинами: загальної імунологічної недостатністю організму (4), застосуванням антибіотиків і, як наслідок цього, підвищенням вірулентності і резистентності мікробної флори, що викликає запальний процес, до антибактеріальних препаратів (2, 3). На тлі ослабленого імунного статусу організму відбувається зростання опортуністичної флори і трансформація умовно мікроорганізмів в патогенні, в результаті чого відбувається утворення складних піхвових біоценозів за типом змішаної інфекції (1). Все це в кінцевому підсумку призводить до затяжного, млявого перебігу запального процесу погано піддається лікуванню.

Проблема ускладнюється ще й тим, що лікарі часто не підготовлені до діагностики і розшифровці таких складних піхвових біоценозів і відповідно – до їх ефективному лікуванню. У цій ситуації велике значення має наявність в арсеналі лікаря препарату з досить широ-ким спектром дії, здатним придушувати всі види патогенних мікроорганізмів. Цим вимогам повною мірою відповідає з’явився на російському ринку препарат Макмірор

КОМПЛЕКС – комплексне хіміотерапевтичне засіб з широким спектром антибактеріальної та антигрибкової дії. Використання синергізму двох активних інгредієнтів Макмірор

КОМПЛЕКС – ніфуратель і ністатину дозволяє подолати лікарську стійкість мікроорганізмів і обумовлюються чених високу ефективність препарату при лікуванні інфекційних неспецифічних вульви-вагінітів змішаної етіології у онкологічес-ких хворих після проведення радіо-і (або) хіміотерапії.

Багатоцентрові клінічні дослідження препарату Макмірор

КОМПЛЕКС проводилися при лікуванні цервіковагінітов і вульвовагінітів змішаної етіології, викликаних найпростішими, грибами, і різними видами бактеріальної флори. Загальне число хворих, включених в дослідження склало 4.519 чоловік. Була показана висока ефективність препарату: 88% повних одужань, 9% – поліпшень і тільки в 3% випадків препарат виявився неефективним і стан хворих залишилося без змін. У цих дослідженнях також була підтверджена хороша переносимість препарату хворими: лише в 1,55% випадків були відзначені незначні місцеві побічні ефекти.

КОМПЛЕКС підтверджена і в цілому ряді клінічних досліджень проведених в різних медичних установах Росії. Нижче наводяться результати клінічного вивчення препарату при лікуванні хворих з інфекційними вульвовагініт-тами змішаної етіології. Дослідження проведено в Львівському обласному онкологічному диспансері.

Метою цього дослідження було вивчення ефективності та переносимості препарату Макмірор

КОМПЛЕКС для лікування хворих з інфекційними вульвовагинитами змішаної етіології, розвиненими як ускладнення,після проведення радіо-і (або) хіміотерапії з приводу онкологічного захворювання.

Відбір пацієнтів для дослідження, вибір схеми лікування, а також критеріїв оцінки терапевтичної ефективності препарату здійснюва-лись згідно протоколу дослідження.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідження були включені 15 хворих у віці від 18 до 50 років, які отримували радіо-і (або) хіміотерапію з приводу онкологи-чеського захворювання і у яких в процесі лікування або незабаром після нього розвинулися інфекційні вульвовагініти змішаної етіології.

Діагноз інфекційного вульвовагініту ставився на підставі наявності виражених симптомів вульвовагініту (скарги хворої, результати огляду в дзеркалах) і підтверджувався даними бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження піхвового відокремлюваного.

Хворі обстежувалися перед початком лікування (ТО), на наступний день після закінчення лікування (Т7) і проходили контрольне обстеження через 30 днів після початку лікування (Т30). У випадку, якщо при контрольному дослідженні у хворої залишалися суб’єктивні та об’єктивні симптоми, а також якщо при бактеріоскопії або посіві вмісту піхви на середу визначалося наявність патогенних збудників, призначався повторної курс лікування. Після повторного курсу хвора обстежилася на наступний день після його закінчення і проходила контрольне обстеження через 30 днів після початку повтор-ного циклу лікування (Т30).

Оцінку терапевтичної ефективності препарату проводили з урахуванням наявності або відсутності основних симптомів захворювання і ступеня їх вираженості. По 4-х бальною шкалою оцінювали інтенсивність наступних симптомів: вульвовагінальний еритема, вульвовагінальний набряк, лейкорея, печіння, свербіж, діаспорян, дизурія. При цьому використовували наступну шкалу оцінки:

Лікування призначали за такою схемою: одна вагінальна свічка Макмірор

КОМПЛЕКС вводилася ввечері в задній звід піхви протягом 6 днів. Лікування повторювалося (2-й цикл лікування), якщо контрольне дослідження (T30) показувало відсутність ефекту. Під час лікування всі хворі утримувалися від статевих контактів.

Партнерам хворих при необхідності призначали застосування мазі Макмірор

КОМПЛЕКС ввечері протягом 6 днів. У разі присутності Trichomonas vaginalis паралельно проводилося лікування препаратом Макмірор по 3 таблетки на день протягом 6 днів.

загрузка...

Переносимість препарату оцінювали за появи або відсутності місцевих або системних побічних ефектів, інтенсивність яких також оцінювали за 4-х бальною шкалою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед початком лікування при первинному обстеженні (Т0) у всіх хворих були виявлені скарги на печіння, свербіж, порушення мочеіспус-кания, болючість при статевих зносинах. При об’єктивному обстеженні в дзеркалах у всіх хворих відзначалася еритема, набряк слизової піхви і рясна лейкорея. Інтенсивність симптомів при оцінці по 4-х бальною шкалою коливалася від 2-х до 3-х балів.

У всіх хворих при бактеріоскопії в мазках і при посіві піхвового секрету на живильне середовище визначалося велика кількість патогенних мікроорганізмів (Табл. 1). У всіх хворих виявлялося 2 або більше видів патогенних агентів, що свідчить про змішану природі вульвовагінітів. У 3-х випадках у мазках визначалося наявність Trichomonas vaginalis.

Склад патогенної флори при бактеріоскопії в мазках і при бактеріологічному ісследоаваніі піхвового секрету.

КОМПЛЕКС вже після першого циклу лікування у всіх хворих було відзначено повне або практично повне зникнення основних суб’єктивних і об’єктивних симптомів захворювання.

У 12 хворих з 15 (80% від загального числа хворих) після першого циклу лікування повністю зникла симптоматика захворювання і нормалізувалася бактеріоскопічного і бактеріологічного картина і лікування можна було обмежити одним циклом.

Лише в 3-х випадках при контрольному обстеженні залишалися суб’єктивні та об’єктивні симптоми, а вмазках при бактеріоскопії виявлялися патогенні збудники. У цих випадках хворим був призначений 2-й цикл лікування. При контрольному обстеженні через 30 днів після початку 2-го циклу у однієї хворої повністю зникли всі симптоми і нормалізувалася піхвова флора, а у 2-х хворих було відзначено значне поліпшення клінічної картини захворювання, однак при біомікроскопіческом дослідженні мазків були виявлені в незначній кількості (один "+") патогенні збудники. В одному випадку це був Trichomonas vaginalis, а в іншому – Corynebacterium pseudodiphteriticum.

Динаміка основних симптомів вульви-вагініту в процесі лікування препаратом Макмірор

Слід відзначити сприятливий вплив препарату на нормалізацію величини рН піхви. У всіх випадках відзначалося повернення величини рН до нормального значення.

Динаміка зміни основних симптомів вульвовагинита при лікуванні препаратом Макмірор

КОМПЛЕКС (у відсотковому відношенні до числа пацієнтів, у яких початково даний симптом реєструвався).

Результати бактеріоскопічного і бактеріологічного дослі-дження вагінального виділення до лікування і після представлені в таблиці 3.

Динаміка нормалізації мікрофлори піхви при лікуванні препаратом Макмірор

Кількість хворих (у відсотках до загального числа) з патогенною мікрофлорою

Кількість хворих (у відсотках до загального числа) з нормальною мікрофлорою

ВИСНОВОК

Аналіз даних об’єктивного обстеження хворих та результатів лабораторних досліджень дозволяє зробити висновок про високу лікувальної ефективності препарату Макмірор

КОМПЛЕКС при лікуванні онкологічних хворих з неспецифічними інфекційними вульви-вагінітами змішаної етіології. Так з 15 хворих у 12 (80%) вже після 1-го циклу лікування спостерігалося повне клінічне та бактеріо-логічне одужання. У хворих повністю зникли скарги, об’єктивні симптоми захворювання, нормалізувалася мікробна флора піхви і рН піхвового середовища. 3 хворим був призначений 2-й цикл лікування, після якого у однієї хворої при контрольному обстеженні спостерігалося повне одужання зі зникненням всіх симптомів і нормалізацією мікробіологічних аналізів, а у 2-х хворих відзначалося явне клінічне поліпшення (залишалися лише поодинокі симптоми слабкої інтенсивності), а в мазках при бактеріоскопії виявлялися поодинокі патогенні мікроорганізми.

Таким чином, препарат був повністю ефективним в 87% випадків, а в останніх 13% випадків ефективність препарату була частковою.

Під час дослідження було відзначено хороша переносимість препарату хворими: ні в одному випадку не було відмічено появу скільки-небудь істотних побічних ефектів.

Результати проведеного клінічного вивчення препарату Макмірор

КОМПЛЕКС, використовуваного для лікування інфекційних неспецифічних вульвовагінітів змішаної етіології у хворих після радіо-і (або) хіміотерапії з приводу онкологічного захворювання свідчать про високу ефективність і безпеку препарату і він може бути рекомендований для лікування хворих з подібною патологією.

Резюме

Наводяться результати клінічного вивчення препарату Макмірор

КОМПЛЕКС при лікуванні хворих з інфекційними вульвовагинитами змішаної етіології. У дослідження були включені 15 хворих у віці від 18 до 50 років, які отримували радіо-і (або) хіміотерапію з приводу онкологічного захворювання і у яких в процесі лікування або незабаром після нього розвинулися інфекційні вульвовагініти змішаної етіології.

Аналіз даних об’єктивного обстеження хворих та результатів лабораторних досліджень дозволяє зробити висновок про високу лікувальної ефективності препарату Макмірор

КОМПЛЕКС при лікуванні онкологічних хворих з неспецифічними інфекційними вульви-вагінітами змішаної етіології.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Джавец Е. Керівництво по медичній мікробіології. М., Медицина, 1982.

2. Єгорова Є.В.,Мінскер О.Б. Грибкові та деякі паразитарні захворювання жіночих статевих органів. М., Медицина, 1988. Стор. 10-59.

3. Летючих А.А. Кольпіт: патогенез, класифікація, діагностика. Акушерство і гінекологія, 1985, N 2, стор 61-66.

4. Савінов В.А. Місцевий імунітет проти автономної пухлини – стратегія лікування раку. М., Медицина, 1994.

5. Сиркін А.Б., Герасимова Г.К., Баришніков Ю.А. та ін Експериментальна хіміотерапія злоякісних пухлин на сучасному етапі. Питання онкології, 1995, т. 41, N2, стор 41-45.

6. Хансон К.П., Дарьялова С.А., Коноплянніков А.Г. та ін Радіобіологія і прогрес радіаційної онкології. Питання онкології, 1995, т. 41, N2, стор 54 – 61.

Tags: