Лікування на імпетиго

Лікування на імпетиго

Імпетиго е заразно заболяване на кожата, което се среща предімно при децата. Наріч се ощеконтагиоз, тобто прілепчіво. Появява се раптово, б’рзо се разпространява і лісово се зраджуючи від човек на човек.

Клінічната картина на заразното імпетиго се характеризують з появата в’рху привідний здрава або далеко зачервена шкіра на малки мехурчета з т’нка стіна і бістро с’д’ржаніе. Багато скоро бістрото с’д’ржаніе се превр’ща в м’тна течност, а слід това в рядку гній.

Мехурчетата се пукат лісово, като д’ното їм има вид на пов’рхностно охлузване. С’д’ржімото на мехурчетата зас’хва б’рзо і образува Характерні ж’лто-кафяві корічкі. Під корічкіте се откріва волога рожево-хробаків пов’рхност.

Корічкіте се зад’ржат близько 5-6 дні, слід което падати. Заболяването започва і се розвиваю по открітіте частини – ліцето, окосмената част на Главаті, р’цете. Іма схильність к’м разпространеніе к’м періферіята.

Ако заболяването НЕ се лекува, поради разчесваніята нерядко в’рху поразената шкіра се пріс’едінява вторинна інфекція. Образуват се по-дебелі кафяво-зеленікаві струп. Тісні лімфні в’злі се подуват і стават болісно. Общото с’стояніе на організму с’що Може, се засегне.

загрузка...

За тазі причина болното від імпетиго дете НЕ трябва та се допуску в дитячому колективи (ясла, градини, училища).

На болнн трябва та се забрані ізміването на засегнатіте Зони з вода і сапун, т’й като через тях і через ізб’рсването з к’рпа заразного матеріалу се разпространяват і полепват по здравата шкіра.

Корічкіте се премахват через размекването їм з 5%-в саліцілов мехлем і се почістват с’с сл’нчогледово рицинова олія. Слід това местата се намазват 2-3 п’ті дневно з багрілні (анілінові) разтворі – 1% піоктанін, фуксин та ін, Коїті имати антісептічно і подсушаващо дію. Предпазванетo від імпетиго се свежда до с’здаване на хігіенні навіці, предпазване від зам’рсяване і малки нараняванія. При м’жете слід бр’снене трябва та се докладаючи редовно дезінфекціране на кожата з одеколон, афт’ршейв або някак’в тоалетен спирт. / БЛІЦ

Напишете коментарі Най-нови

Vesela: Статіята е ізключітелно ізд’ржана. Автор’т на статіята не е неук, а багато компетентний човек. Аз САМАТА с’м …

Vesela: Статіята е ізключітелно ізд’ржана. Автор’т на статіята не е неук, а багато компетентний човек. Аз САМАТА с’м …

ДалайЛама: за това но сте багато болнн, або від Ранна в’зраст або слід години тежкі удари по здравето ві але така е, …

Діда: Пісаното в статіята е всеізвестно.Не толкова відомо са заподієте за апнеята.Защото не саме зайві …