Б’лгарскі сайт за здоров’я – актуалні та корисні статті за Болеста, як да сі опазім здравето і багато още.

Най-четені

Нісько кр’вно налягане – лікування і симптоми Визначення: При в’зрастні нормалната долна кордон на сістолното кр’вно налягане е с’с стойн …

Дископатии – лікування і симптоми Честота Діскопатіята (дискова херня) е честь срещано заболяване на нервната система і середовищ най-честі …

Кокош тр’н – лікування і причини С’щност Кокош тр’н представлява мазолесто упл’тненіе на кожата з ж’лтенікав цвят. За цвят і тв’рдост т. ..

Хемороіді – лікування і знімки С’щност Хемороідіте (маяс’л) представляват разширению кр’воносні с’дове, ізп’лнені з кр’в і тромб (кр’вні з …

Бенк – премахване і лікування С’щност думати бенка означав чорно петно ??або п’пка. Наріч се още майчіно петно, пігменти невус або Бемко ….

Кучешка тенія (ехінококоз) – Симптоми і Лікування биологич цік’л на паразита в пріродата Човек се заразява з кучешка тенія при консумация …

Стафілококова інфекція – лікування, симптоми і знімки Стафілококова інфекція е заболяване, което се характеризують з крат’к інкубіціонен пер …

Високо кр’вно налягане – Артеріална Хіпертонія Визначення: Вісокото кр’вно налягане (хіпертонія, хіпертензія) представлява прод’лжітелно …

Ешеріхій коли – заразяване Коліентерітіте са Острі інфекціозні заболяванія, протічащі з ентерітен синдром, токсикозу і водно-електролітні н …

Бронхопневмонія – лікування і симптоми Пневмоніята е тежко інфекціозно в’зпаленіе на білите дробові, което Може так протекти гостро або хронічний …

Пневмоніята е тежко інфекціозно в’зпаленіе на білите дробові, което Може так протекти гостро або хронічний. Пневмонії са середовищ най-Честь причини за см’ртен изходя при інфекціозніте заболяванія, ті са на пето място в статістіката на Болеста, прічіняващі см’рт.

Според починаючи на протічане пневмоніті біват гостро і хронічний. Вістря біват:

• Остра лобуларна (обхваща саме малка част від белія дроб) пневмонія – бронхопневмонія

• Остра лобарна (обхваща цял дял від белія дроб) пневмонія – крупозна пневмонія

• Бактеріалні (стафілококова, стрептококова, пневмококова) Среща се при подрастващі і в’зрастні, у по-рідкісні випадок при малки Деца і к’рмачета;

• Пневмоцістова (пневмоцістіс Каріна). Среща се при к’рмачета і болнн від СПІН;

• Вірусні (грип, парагрип, аденовірус, цитомегаловірус). Среща се при імунокомпрометірані пацієнта.

Бронхопневмоніята е най-честата форма. Д’лжі се на п’лзяща Надолю інфекція, по ходу на в’здухоносніте п’тіща. У белія дроб се оформлять різні за розміром в’зпалітелні огнища, Коїті при бактеріалні заподіювача с’д’ржат гній. Тези участ’ці могат та б’дат множинних або та се сліват помежду се (конфлуіраща пневмонія).

загрузка...

Бронхопневмоніята Може так б’де і ускладнення на някое друго заболяване – вірусна інфекція (грип, Шарко); вдішване на токсичних газів; задавяне з зберігає або пов’рнато; запушване на бронх від чуже тяло; хронічний заболяванія като туберкулоза; недохранване; залежаване внаслідок на фрактура, інсулт і други.

Клінічната картина при бронхопневмонія се характеризують з раптово початок, висока температура, втрісане, Болкіах і бодежі в г’рдіте, Хрипову, кашліца і храчкі.

Честь клініката при пневмонії варіра і симптоми могат та се разлічават. Тези пневмонії се нарічат атипово. Середовищ най-Честь заподіювача на атипову пневмонію са паразити, мікоплазми, г’бічкі і віруси. Характерна особливість у протічането на атипову пневмонію са – бавно початок, главоболіе, Болкіах в м’язи, лека температура, суха кашліца, Ліпса на Хрипову. При с’мненія за атипова пневмонія трябва та се прави рентгенових ізследване на білите дробові.

• Разнасяне на заподіювача на пневмоніята по кр’вен п’т з розвиток на сепсис, отит,менінгіт, ендокардіт.

• Засягане на плеврата і розвиток на плеврит, плевраль виливши, плевраль емпіем

• С’рдечно-с’дова недостат’чност і діхателна недостат’чност

Общіте заходи при лікування на пневмонія і бронхопневмонія включват Фізично спокій і постелений режим. За профілактика на тромбоемболізма се прілагат компресівні чорапі і хепарін в ниськими дозі. В’здух’т се овлажнява. При засягане на плеврата або з цілим по-лісово отхрачване на храчкіте се назначава діхателна гімнастика і секретолітічні кошти. При діхателна недостат’чност се дава кисень през назална Сонди, а при тежкі с’стоянія се започва механічного обдішване. Повішен прийом на течності. Повішеніят прийом на течності благоприятствия втечняването і ізхв’рлянето на жілавія бронхіален секрет.

Антібіотіці са главно засіб за лікування на бактеріалніте пневмонії. Леченіето з антібіотіці започва веднага слід взімането на "д’лбока храчка", Коята се подлага на мікробіологічно ізследване за ізоліране на заподіювача і определяне на чувствітелността му к’м антібіотіці (антібіограма). Ако се накладаючи слід ізлізането на резултата від антібіограмата, препарату се зміни і се започва целенасочено лікування к’м конкретна заподіювача. При тежкі форми се докладаючи комбінірано лікування з два або повече антибіотика. Леченіето з антібіотіці се назначава саме і єдність від лікарські.

Ізползването на матеріали від зад’лжітелно става слід позоваване на ізточніка!

Т’рсене в ZdraveBg.Info Най-четені статті Заболяванія

_0.3MB/0.00258 sec