Загальні принципи лікування хворих з бронхолегеневими захворюваннями. Антибактеріальна терапія туберкульозу. Протитуберкульозніантибіотики та хіміопрепарати, дози, методи введення, комбінації препаратів. Взаємодії з іншими хіміопрепаратами та антибіотиками. Основні принципи хіміотерапії туберкульозу. Етапи інтенсивної хіміотерапії та хіміотерапії доліковування. Контрольованість хіміотерапії. Патогенетична і симптоматична терапія. Побічні реакції антибактеріальних препаратів, їх попередження та усунення.

Особливості лікування хворих з лікарсько-чутливими і лікарсько-стійкими МБТ. Стандартні і індивідуалізовані режими хіміотерапії.

Організація хіміотерапії хворих на туберкульоз легень. Показання до стаціонарної та амбулаторної терапії. Організація і практика амбулаторної хіміотерапії. Економічна доцільність амбулаторної організаційної форми лікування.

Коллапсотерапія. Лікувальний пневмоторакс і пневмоперитонеум. Показання та ефективність.

Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень. Види оперативних втручань при туберкульозі легенів. Показання до застосування хірургічних методів лікування та їх ефективність.

Лікування хворих на туберкульоз. Поняття клінічного лікування від туберкульозу, критерії. Посттуберкулезние зміни в легенях, великі і малі залишкові зміни, їх значення для рецидиву туберкульозу та виникнення інших хвороб органів дихання (хронічні запальні та пухлинні захворювання). Хіміопрофілактика рецидиву туберкульозу в осіб із залишковими посттуберкулезнимі змінами.

Економічні збитки із-за стійкої втрати працездатності у зв’язку з туберкульозом.

25.1. Види профілактики туберкульозу: соціальна та санітарна профілактика, специфічна профілактика вакциною БЦЖ, хіміопрофілактика протитуберкульозними препаратами. Профілактична роль своєчасного виявлення та лікування хворих на туберкульоз, що виділяють МБТ.

загрузка...

25.2. Роль держави і системи охорони здоров’я в соціальній профілактиці туберкульозу. Вклад медиків у соціальну профілактику туберкульозу. Економічне значення ефективної профілактики туберкульозу.

25.3. Вогнище туберкульозної інфекції і фактори, що визначають ступінь епідемічної небезпеки хворих на туберкульоз. Роль дослідження генотипу людей, що контактують з бактеріовидільником, при складанні плану профілактичних заходів.

25.4. Санітарна профілактика туберкульозу. Заходи у вогнищі туберкульозної інфекції. Заходи по відношенню до хворих на туберкульоз, професія яких передбачає постійне спілкування з іншими людьми (робота в дитячих та навчальних закладах, на підприємствах харчування, у сфері обслуговування і т. д.). Заходи щодо профілактики туберкульозу серед осіб, що працюють в протитуберкульозних закладах. Заходи щодо профілактики туберкульозу в осіб, що контактували з інфікованим МБТ худобою.

25.5. Специфічна профілактика туберкульозу у дітей та підлітків. Вакцинація БЦЖ і БЦЖ-М, показання та протипоказання. Ревакцинація БЦЖ, показання, протипоказання. Техніка внутрішньошкірної вакцинації та ревакцинації БЦЖ, терміни проведення щеплень, показання та протипоказання, оцінка та облік місцевих прищепних реакцій. Показники якості протитуберкульозних щеплень, їх протективного ефекту. Значення післявакцинальних знаків при діагностиці первинного туберкульозу. Специфічні і неспецифічні ускладнення вакцинації та ревакцинації БЦЖ. Види ускладнень, їх причини та лікування. Хіміопрофілактика туберкульозу (превентивне лікування) у дітей та підлітків. Методика хіміопрофілактики.

25.6. Специфічна профілактика туберкульозу серед дорослих. Контингент і показання до ревакцинації в залежності від епідемічної обстановки по туберкульозу. Хіміопрофілактика серед дорослих з посттуберкулезнимі змінами і в осіб з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз, показання до призначення. Препарати,тривалість їх прийому, контроль переносимості.

Tags: