> "Class =" inputbox "type =" text "size =" 100 "value =" пошук … "onblur=" if (this.value ==”) this.value = ‘пошук …’;" onfocus = "if (this.value == ‘пошук …’) this.value =”;" />

У статті наведені результати клінічного застосування нового аплікаційного лікарського засобу «Гідрогель мірамістіновий». Препарат вперше використаний при лікуванні хворих з гнійними ранами різної локалізації та походження, а також при лікуванні хворих бешиховим запаленням. Вивчено лікувальна ефективність та обгрунтовано показання до застосування нового аплікаційного кошти.

Ключові слова: «гідрогелеві пластини мірамістину», бешихове запалення, рановий процес, медикаментозна ефективність.

Останнім часом, незважаючи на зростання промислових технологій, рівень травматизму залишається високим. Число хворих з ушкодженнями м’яких тканин і відсоток гнійно-запальних ускладнень з боку ран досить великі. Матеріальні витрати на лікування та реабілітацію таких хворих величезні, що являє собою серйозну соціальну проблему.

Для лікування ран в даний час широко використовуються кошти на марлевою основі, які, володіючи численними позитивними якостями, мають ряд суттєвих недоліків [1,6,10,11,12,13]. Це обумовлює необхідність розробки нових комбінованих біологічно активних засобів місцевої дії, які могли б відповідати пропонованим до них вимогам.

У клінічній практиці при лікуванні гнійних ран недавно стали використовуватися лікарські засоби на основі гідрогелю [2,3,4,5,9]. Дані препарати мають свої особливості, вони є аплікаційними лікарськими засобами і мають низку переваг: високою еластичністю, атравматичного, хорошими дренажними властивостями, певною міцністю, що забезпечує захист ранової поверхні від механічних пошкоджень. Специфічну активність препаратів на основі гідрогелю можна змінювати і таким чином суттєво поліпшити їх лікувальну дію. Це також стосується підвищення антимікробної активності лікарських препаратів на основі гідрогелю [8].

«Гідрогель мірамістіновий» відноситься до аплікаційної лікарській формі, він розроблений у науково-фармацевтичному центрі РУП «Белмедпрепарати» за оригінальною технологією з використанням електронно-променевої обробки [7].

Мета роботи – в клінічних умовах визначити лікувальну ефективність нового аплікаційного препарату місцевої дії – «Гідрогель мірамістіновий» при лікуванні інфікованих ран і бешихи.

Згідно рішення Фармакологічного комітету МОЗ РБ (протокол № 8 від 29.09.2005г.) Нами у відділенні гнійної хірургії було проведено клінічне дослідження лікувальної ефективності та переносимості лікарського засобу «Гідрогель мірамістіновий». Даний препарат являє собою радіаційно зшитий тривимірний полімерний гель, сформований у вигляді тонких напівпрозорих, безбарвних або з жовтуватим відтінком еластичних пластин. Антимікробна активність гідрогелю обумовлена ??введенням до його складу мірамістином. Препарат застосований при комплексному лікуванні 23 пацієнтів (основна група: до 20 років – 1 (4%), 21 – 59 років – 20 (88%), 60 – 75 років – 0, старше 75 – 2 (8%). Із них 92% склали пацієнти працездатного віку, чоловіків було 14 (61%), жінок – 9 (39%). У контрольній групі (20 пацієнтів: 21 – 59 років – 13 (65%), 60 – 75 років – 5 (25% ), старше 75 – 2 (10%) лікування проводилося з використанням традиційних методик. У цій групі було 12 (60%) чоловіків і 8 (40%) жінок, особи працездатного віку склали 65%.

Препарат застосовувався для лікування хворих бешихове запалення, гнійними захворюваннями шкіри і підшкірної клітковини. Патологія, для лікуванняякій використовувався «Гідрогель мірамістіновий» представлена ??в таблиці 1.

Таким чином, хворі в порівнюваних групах були порівнянні за статтю, віком та основного захворювання.

Для місцевого лікування хворих основної групи використовували досліджуваний препарат, який застосовували на фоні стандартної комплексної терапії, яка використовується в клініці. Стандартна терапія включала в себе промивання ран розчинами антисептиків, медикаментозне лікування основної та супутньої патології, а також фізіотерапевтичне лікування: лазеротерапія, УФО, УВЧ, кварц. Хворі контрольної групи отримували аналогічний комплекс стандартної терапії, а місцеве лікування проводили з застосуванням традиційних перев’язувальних засобів (пов’язки з антисептиками-розчином перманганату калію та / або маззю «Левомеколь»).

Метод використання «Гідрогель мірамістінового» полягав в наступному: після первинної хірургічної обробки і туалету рани виробляли аплікацію препарату безпосередньо на ранову поверхню. Гідрогель ретельно моделювався відповідно до розмірів поверхні рани і фіксувався марлевим бинтом. Препарат застосовувався в 1-у і 2-ю фази ранового процесу. Перев’язки проводилися щодня, при необхідності-через день. При наявності у хворого рани після аутодермопластики, перев’язки виконувалися через три дні. Період лікування тривав від 5 до 14 діб і був різним в залежності від розмірів поверхні рани та особливостей перебігу ранового процесу (в середньому 10-12 днів).

Оцінений лікувальної ефективності препарату «Гідрогель мірамістіновий» проводилася по рівнозначним критеріям. Результати місцевого використання цього засобу при лікуванні хворих з бешиховим запаленням, гнійними захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини вивчали методом щоденного клінічного спостереження та динамічного протоколювання. Вся отримана інформація заносилася в індивідуальні карти досліджень, які заповнюються на кожного пацієнта. Це дозволило аналізувати вплив досліджуваного препарату на перебіг ранового процесу і об’єктивно оцінювати стан рани на етапах лікування. Крім цього враховувалася температура тіла, дані планіметрії (динаміка зміни площі рани) і ряд лабораторно-інструментальних показників. Особливо ретельно оцінювалися і реєструвалися дані клінічного спостереження за раневим процесом. Описувалася локалізація і зовнішній вигляд рани – розміри, стан країв, дна, наявність некротичних тканин, характер відокремлюваного, вираженість ознак запалення (гіперемія, набряк, місцеве підвищення температури, ступінь порушення функції), поява та характер грануляцій, крайовий епітелізації, феномен «ранової контракції », зміна якісного та кількісного складу мікроорганізмів у рані.

загрузка...

Для математичного аналізу лікувальної ефективності «Гідрогель мірамістінового» в зіставленні з контрольною групою вираженість місцевих проявів ранового процесу оцінювалася в балах: 0 – ознака відсутня, 1 – ознака слабо виражений, 2 – ознака помірно виражений, 3 – ознака сильно виражений. Це стосувалося грануляцій (гіпотрофіческіе-0 балів, нормотрофіческій-1 бал), ранової контракції (відсутня-0 балів, є-1 бал), величини зони епітелізації (ні-0 балів; 0,1-0,2 см-1 бал; 0,2-0,5 см-2 бали; 0,5-2 см-3 бали).

Статистичний аналіз отриманих цифрових величин проводили загальноприйнятими методами: розраховували значення середньої арифметичної (Х) і її помилки (Sx). Достовірність відмінностей порівнюваних показників оцінювали, застосовуючи критерій Стьюдента-Фішера (р).

В результаті клінічного використання «Гідрогель мірамістінового» встановлено, що дане аплікаційної лікарський засіб має низку переваг. Препарат зручний у застосуванні, володіє високою еластичністю, що дозволяє моделювати його на поверхні рани. Він добре контактує з ранової поверхнею, забезпечуючи високіадгезивні властивості покриття. «Гідрогель мірамістіновий» має достатню міцність, що дозволяє захищати ранову поверхню від механічних пошкоджень. Завдяки присутності мірамістину препарат володіє антисептичними властивостями. Це аплікаційної засіб не перешкоджає нормальному газообміну у рані, воно має достатню бар’єрної функцією і не допускає проникнення мікроорганізмів ззовні, ніж запобігає ре-і суперінфікування.

«Гідрогель мірамістіновий» володіє хорошими дренажними і сорбційними властивостями, внаслідок чого продукти розпаду, рановий ексудат, мікробні тіла, медіатори запалення елімінують з ранової поверхні. Досліджуване перев’язувальні засоби не прилипає до поверхні рани, що забезпечує високу ступінь атравматичність і виключає больовий синдром при перев’язках.

Динаміка таких показників загоєння рани, як вид грануляцій, наявність ранової контракції, величини зони епітелізації у пацієнтів, для місцевого лікування яких застосовувався «Гідрогель мірамістіновий», а також у пацієнтів контрольної групи представлена ??в таблицях 2.1 – 2.3.

Динаміка загоєння рани при використанні «Гідрогель мірамістінового»

Порівняльна динаміка загоєння ран при місцевому використанні «Гідрогель мірамістінового» (основна група) і стандартного лікування (контрольна група).

Примітка: *- p <0,05 при порівнянні показників основної та контрольної груп після лікування.

З даних, наведених у таблицях 2.1 – 2.3 випливає, що динаміка раневого процесу в обох групах була порівнянна. Однак розвиток грануляцій в основній групі було достовірно краще.

При виконанні бактеріологічного дослідження виділень з ран після застосування «Гідрогель мірамістінового» кількість негативних бакпосевов було більшим, ніж у контрольній групі (табл. 3).

Результати бактеріологічного дослідження виділень з ран основний (із застосуванням «Гідрогель мірамістінового») і контрольної груп

Також можна відзначити достовірне зниження мікробного числа в ранової виділеннями після лікування у хворих основної групи, порівняно з контрольною.

У процесі дослідження вивчалися загальні аналізи крові і сечі, а також біохімічні показники, що характеризують різні види обміну і гомеостазу. Патологічних відхилень, які можна було б пов’язати з місцевим застосуванням нового аплікаційного кошти, виявлено не було.

Клінічне використання «Гідрогель мірамістінового» виявило безпеку його застосування, добру переносимість, відсутність алергічних та інших побічних ефектів при місцевому лікуванні хворих з інфікованими ранами, гнійними захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини, бешихове запалення.

В результаті використання даного препарату відзначається виразне зменшення запальних змін в області гнійних ран. Він сприяє очищенню ран у першій фазі і більш інтенсивної регенерації у другій фазі ранового процесу. Застосування «Гідрогель мірамістінового» дозволяє ефективно і в більш короткі терміни підготувати гнійні рани до накладання вторинних швів і аутотрансплантаціонному закриття ранових дефектів. Встановлено також висока лікувальна ефективність «Гідрогель мірамістінового» при лікуванні гнійних дефектів тканин з порушеною трофікою.

Таким чином, лікарський засіб «Гідрогель мірамістіновий» володіє високою лікувальною ефективністю і може бути рекомендовано до широкого клінічного застосування в якості аплікаційної лікарської форми для місцевого лікування гнійних ран різного походження та локалізації.

1. Безугла, Є.П., Бєлов, С.Г., Гунько, В.Г. та ін Теорія і практика місцевого лікування гнійних ран. / / За редакцією проф. Даценко, Б.М. – Київ, 1995 – С. 186 – 197

2. Руцький, А.В. Попередні результати застосуваннялікарських форм на основі гідрогелю для лікування ран / / Матеріали всеармійські міжнародній конференції, присвяченій 200-річчю ДУ «432 ордена Червоної Зірки головний військовий клінічний госпіталь Збройних Сил Республіки Білорусь» .- с.242-243.

3. Рибачков, В.В. Аплікаційна ранова сорбція в комплексному лікуванні деструктивних форм бешихи / / Вісник хірургії ім. Грекова.-2003.-Т.: 162, №: 5.-С.82-84.

4. Рибачков, В.В., Потапов, П.П., Сальников, Є.В. та ін. Аплікаційна ранова сорбція в комплексному лікуванні деструктивних форм бешихи / / Вісник хірургії ім., І. І. Грекова: Науково-практичний журнал.-2003.-Том162, N5.-С. 82-84.

5. Сальников, Є.В. Аплікаційна ранова сорбція в комплексному лікуванні бешихи. Автореферат дисертації … канд. мед наук: 14.00.27 / / Ярославль, 1999.-22 с.

6. Стручков, В.І. Гнійна інфекція в хірургії / / Хірургія.-1981. – № 12.-С.12-16

7. Чернецька, Ю.Г. Аплікаційна лікарська форма гідрогелевими матриці для лікування ран і опіків / / Людина і ліки: Тез. докл. XI Рос. нац. конгр.-М., 2004.-С.848.

8. Чернецька, Ю.Г. Якісний і кількісний аналіз діючих речовин у протимікробних, ранозаживляющих коштах на основі гідрогелевих полімерних матриць / / Актуальні питання сучасної медицини та фармації: матеріали 58 підсумок. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених.-Вітебськ, 2006.-С. 267-269.

9. Шандуренко, І.М. Лікування трофічних виразок біологічно активними гідрогелевимі пов’язками / / Ріс. журн. шкірних і венеріч. болезней.-2003 .- №: 1.-С.25-30.

10. Bernard P. Dermo-hypodermal bacterial infections. Current concepts / / Eur. J. Med. – 1992.-Vol. 1.-P. 97-104.

11. Bisno, AL, Stevens, DL Streptococcal infections of skin and soft tissues / / N. Engl. J. Med. – 1996.-Vol. 334.-P. 240-245.

12. Jorup-Rontrom C. Epidemiological, bacteriological and complicating features of erysipelas / / Scand. J. Infect. Dis.-1986.-Vol. 18.-P. 519-524.

13. Sadick, NS Current aspects of bacterial infections of the skin. Dermatol Clin 1997; 15: 341-349.

Tags: ,