Гамма Ніж – це бренд – з досвідом 50 років. Абсолютно надійний, порівняно простий в експлуатації і обслуговуванні.Гамма-ніж – золотий стандарт у нейрохірургії головного мозку, у тому числі при діагнозі рак.

Головний онколог України рекомендує раз на два роки проходити МРТ

Що ж таке Гамма-ніж (Gamma-Knife)? Чи можна з його допомогою лікувати рак? Можна!

Чи можна з його допомогою лікувати метастази в головний мозок після раку молочної залози? Можна!

А якщо рак легенів і вже є метастази в головний мозок? Призначено хіміотерапія та променева терапія? Що робити? Таких запитань нині дуже багато. Для багатьох – онкологічні захворювання звучать як вирок, але завжди є надія і сучасне високотехнологічне обладнання.

Гамма Ніж – це бренд – з досвідом 50 років. Абсолютно надійний, порівняно простий в експлуатації і обслуговуванні.

Гамма-ніж – золотий стандарт у нейрохірургії головного мозку. Правда використовувати гамма-ніж можна виключно для голови. Він не підійде для лікування раку печінки, легенів, молочних залоз або шлунково-кишкового тракту. Крім того, навіть при ЛОР-патології, гамма-ніж не зробить бажаного результату. І, на жаль, не всі пухлини можуть бути піддані лікуванню за допомогою гамма-ножа. Але якщо мова йде про метастази в головний мозок після раку легенів, раку молочної залози, і онкологи відмовляються лікувати основне захворювання, мотивуючи тим, що смерть від метастазів у мозок може наступити раніше, гамма-ніж – знахідка, скарб!

Головне – граничною межею служить лінійний розмір пухлини, який не повинен перевищує трьох сантиметрів.

На мій погляд, правильніше оцінювати можливість радіохірургії по ОБСЯГУ вогнища, і цей обсяг може бути до 20 см3. Лінійні розміри є лише більш зручною на практиці оцінкою цього обсягу, якщо вважати, що пухлина за формою близька до сфери. І тоді діаметр такої сфери повинен бути близько 35 мм (або пухлина 35х35х35 мм). 30 – декілька занижена цифра, звужує число пацієнтів, яким може бути показане лікування.

І ще, в кожному випадку треба додатково оцінювати операбельність на Гамма ножі індивідуально. Не можна говорити, що якщо 36х35х35 то все, не можна. У деяких випадках можна 40х35х35 або, 50х10х10, але в деяких, неможливо, на жаль, і 20х20х20 …

Сьогодні існує близько 300 центрів гамма-ніж у всіх розвинених країнах світу. Найбільша їх кількість припадає на США (більше 100) і Японії (більше 50). В Україні ж пошук центру гамма-ніж, як правило починається з інституту нейрохірургії (НДІ нейрохірургії). У Росії – з НДІ нейрохірургії ім. Бурденко.

«Гамма-ніж» – це апарат для проведення високоточного одномоментного опромінення різних патологічних утворень головного мозку. У ньому використовується енергія гамма-випромінювання радіоактивного кобальту-60. Однак, на відміну від інших установок для променевого лікування, використовують Со-60, в основу «Гамма-ножа» покладено метод стереотаксичного наведення випромінювання на опромінюваним об’єкт.

Опромінення проводиться за допомогою 201 сфокусованого джерела. При цьому випромінювання від кожного з них окремо не надає шкідливої ??дії на мозок, але сходячись в одній точці (ізоцентрі), вони дають сумарне випромінювання, достатню для того, щоб викликати бажаний біологічний ефект в патологічному вогнищі. Це дозволяє в більшості випадків уникнути променевого пошкодження здорової мозкової тканини поза видимих ??меж пухлини або артеріовенозної мальформації.

Доза опромінення досить велика для того, щоб досягти необхідного ефекту після одноразової процедури (тривалість сеансу сягає від 20 хвилин декількох годин, в залежності від кількості патологічних вогнищ). Тому даний вид променевого лікування називається радіохірургії, на відмінувід радіотерапії – коли хворому проводиться до 30-40 сеансів невеликими дозами.

Потужне випромінювання призводить до пошкодження ДНК патологічних клітин і клітинних мембран, внаслідок чого порушується невтримний ріст пухлини. У стінках кровоносних судин відбувається проліферація ендотелію, внаслідок чого просвіт їх звужується і зовсім закривається.

Таким чином, кардинальним чином змінюється кровопостачання (або кровонаповнення) і, в кінцевому підсумку, пухлина або АВМ зменшуються, а в ряді випадків – зникають через деякий час.

Основна перевага використання гамма-ножа полягає в тому, що його застосування не инвазивно, не вимагає тривалої передопераційної підготовки і реабілітації. Сучасні гамма-ножі володіють високою точністю. За стандартом їх похибка не перевищує 0,5 мм і на практиці становить близько 0,2 мм. Все це дозволяє використовувати гамма-ніж у випадках, коли інші методи лікування протипоказані внаслідок наявності супутніх захворювань або локалізації пухлини у важкодоступних місцях, функціональних зонах мозку.

– Рецидиви гліальних пухлин після хірургічного видалення, променевої і хіміотерапії

Радіохірургічного лікування пухлин і судинних захворювань ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА АПАРАТІ ГАММА-НІЖ (LEKSELL GAMMA KNIFE)

(ПІДСУМКИ ПЕРШОГО РОКУ РОБОТИ радіохірургічний центр МІБС)

Мета презентації. Надати досвід радіохірургічного лікування хворих з пухлинами і судинними захворюваннями головного мозку, відобразити показання, методику радіохірургічних операцій, результати, ускладнення, а також клінічні спостереження, що ілюструють можливості радіохірургії на апараті Гамма-Нож.

загрузка...

Зміст. За перший рік роботи радіохірургічного центру МІБС (з 11.2008 по 11.2009) було проліковано 273 пацієнта, яким виконано 284 радіохірургічних операції, 8 пацієнтів лікувалися повторно, одному хворому лікування проводилося тричі. У більшості випадків радіохірургічне лікування проводилося первинне, 21,6% хворих поступили з рецидивами після хірургічних операцій.

Середній вік пацієнтів склав 50 років (від 16 до 80 років). Жінок було в два рази більше ніж чоловіків (співвідношення 2,2:1). Крім громадян Росії, серед пацієнтів були жителі ближнього зарубіжжя (Україна, Білорусія, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), а також Болгарії, Польщі та Індонезії.

Термін контрольної МРТ у пацієнтів із злоякісними пухлинами становив один місяць після лікування, з доброякісними новоутвореннями від шести місяців до одного року.

Більшість пацієнтів мали внутрішньочерепні менінгіоми – 88 (32,2%). З них базальні менінгіоми склали 53,4%, конвексітальний і парасагіттальное менінгіоми – 46,6%. У семи випадках пацієнти мали множинні менінгіоми. Радіохірургія як первинне лікування було проведено 65 пацієнтам, у 19 хворих показанням до лікування на гамма-ніж була поява рецидивів пухлин після хірургічного видалення. Середній обсяг пухлин склав 3,7 см3.

Найбільшу складність радіохірургічне лікування базальних менінгіом представляло у випадках розташування пухлини в безпосередній близькості від нейроваскулярні структур основи черепа, особливо зорових нервів і Хіазм. Це обумовлено низькою толерантністю зорових структур до радіохірургічним дозам, що вимагало особливо ретельного планування з досягненням високо конформного розподілу опромінення.

72 пацієнта (26,4% від загальної кількості) мали метастази раку в головний мозок. У більшості випадків пацієнти мали множинні метастази (82%). За локалізацією первинної пухлини розподіл був наступним: рак легені 24%, рак молочної залози 18%, меланома шкіри 16%, рак нирки 9%, рак матки і яєчників 5%, лімфома 3%, рак передміхурової залози 1%, рак слинної залози 1 %. У 15% хворих первинний осередок виявлений не був. Максимальна кількість метастатичних вогнищ, пролікованих за одну радіохірургічної процедуру дорівнювало 20. Середній обсяг пухлин склав 1,8см3. У деяких випадках застосовувалося комбіноване лікування з хірургічним видаленням.

Невриноми VIII нерва були прооперовані у 41 хворого (15%). Показанням до радіохірургічного лікування були пухлини, що не викликають симптоматику 2

компресії стовбурових структур мозку (stage Koos III A), а також випадки, коли вік хворих або наявність соматичної патології було протипоказанням для хірургічного видалення. Використання різних модальностей МР та КТ сканування, дозволяють візуалізувати V, VII і VIII черепні нерви, дозволило у всіх пацієнтів провести лікування без порушення функції лицьового нерва.

Показанням до радіохірургічного лікування артеріовенозних мальформацій (АВМ) були невеликі (менше 4,0 см3) глибинно розташовані АВМ, або мальформації більшого обсягу при неможливості проведення внутрішньосудинного лікування. В останньому випадку застосовувалася методика стадійного радіохірургічного лікування. В ході радіохірургічної процедури всім пацієнтам виконувалася селективна церебральна ангіографія (на базі нейрохірургічного відділення Маріїнської лікарні та клініки нейрохірургії Військово-Медичної Академії).

Було проліковано 16 пацієнтів з гліальними пухлинами: у 6 пацієнтів гліоми низького ступеня злоякісності, у 10 анапластіческіе астроцитоми та гліобластоми. У всіх випадках діагноз був попередньо уточнений гістологічно або за даними позитронно-емісійної томографії з метіоніном. Первинне радіохірургічне лікування проводилося у випадку невеликих гліом низького ступеня злоякісності, при їх розташуванні у функціонально значимих зонах мозку. Показанням до лікування злоякісних гліом було локальне рецидивування після проведеного комплексного лікування (хірургічного видалення і Хімея та променевої терапії).

Хворі з пухлинами хіазмально-селлярной області склали 3% від усіх пролікованих хворих. Пацієнтам з краніофарінгіома попередньо ендоскопічно спорожнялися пухлинна кіста (проводилося нейрохірургами Військово-Медичної Академії). Це дозволяло значно зменшити обсяг кістозної частини пухлини і провести радіохірургічної процедуру більш радикально.

Ускладнення відзначалися у 1,8% від загальної кількості хворих. При доброякісних пухлинах ускладнення відзначені у двох випадках у строки від 2 місяців до 1 року. Ускладнення були пов’язані з розвитком симптоматичного постлучевого набряку. В одного пацієнта на третю добу після лікування стався крововилив у метастаз меланоми, яке було куповані консервативною терапією.

Висновок. Радіохірургічне лікування на апараті Гамма-Нож має широку область застосування в нейрохірургічної практиці для лікування невеликих (обсягом не більше 20 см3) новоутворень головного мозку, особливо множинного характеру і при локалізації в функціонально значимих зонах мозку.

Управління сайтом Не тільки в кібер-клініці Спіженка можливе лікування за допомогою апарату, який називається Кібер-ніж. Дана система (КіберНіж) на сьогоднішній день найбільш успішна при лікуванні ракових пухлин великого розміру ніж 3 см, рак легень, у тому числі – рак простати, рак нирок, різні пухлини очей. Не тільки кібер клініка Спіженко використовує Сучасний обладнання для лікування ракових захворювань – зокрема – радіохірургічної систему Кібер-Ніж (CyberKnife). За відгуками медиків дана технологія значно підвищує ефективність лікування у порівнянні з іншими методами – як операції або хіміотерапія. Перед початком лікування обов’язково потрібно пройти мрт дослідження. Сама процедура займає небагато часу – близько тридцяти хвилин. (CMS): mAdmin від www.Site.net.ua