д-р Христо Димитров Dr. Hristo Dimitrov стоматологічн кабінет стоматолог з’болекар лікарські дентална медицина білитеБреза червоно село – ізбелване фасет металокераміка чиста кераміка Мостове Короні фотополімер протези valplast кореново лікування лікування на пулпіті періодонтиту гангрена грануломі почістване на з’бен кам’к ултразвук air flow пародонтит гінгівіт бруксіз’м інкрустації естетична керамічний апікална остеотомія з’болекар софія цент’р широкий стоматолог міст корона zirkon циркон цирконій бруксіз’м пародонтозу екстракція м’дреці ретінірані абсцеси грануломі безболісне валпласт пулпітолеченіе стоматологічн кабінет білите Бреза з’бобол пломби приватна дентална практика кам’чета за з’бі інкрустації twinkles д-р Христо Димитров Dr. Hristo Dimitrov з’бобол софія стоматолог

Кореново лікування І Релеченіе І Лікування на грануломі І клінічно випадки

Кореново лікування се накладаючи при інфекціозно або травматично засягане на з’бната пулпа (відома като нерв на з’ба). Правилно проведеното кореново лікування позволява запазване на з’ба і в’зстановяване на нормалната му функція. Провежда се в няколко етапу. П’рво се відвар з’ба з місцева упойка, отстранява се с’д’ржаніето на кореновіте канали. Следва определяне на д’лжіната ім. Прецізното ізмерване е від ізключітелно значення за успешното лікування на з’ба. У БРІЛЯНТ ДЕНТ за целта ізползваме останнє покоління електронно апекслокатор, гарантіращ точно разултаті. Слід това следва почістване і оформяне на кореновіте канали. Минулий етап ті се зап’лват с’с спеціалні канало-п’лнежні кошти і через обтурація (пломба) се в’зстановява дефекту предізвікан від з’бнія карієс. Ізползването на с’временні методи на обробка та зап’лване на кореновіте канали предотвратява небажання сторінковому ефект като оцветяване і пот’мняване на лекуваніте з’бі. Понякога при багато голем пломби Може, се наклади ізработване на корона, з цілий предпазване на з’ба від счупване. Нашіят екіп има багатий спить както в п’рвічното ендодонтско (кореново) лікування, така і в прелекуването на з’бі. Леченіето се ізв’ршва під упойка, ізползват се с’временна техніка, методи і матеріали, вінагі з последващ рентгенів контрол, което е гаранція за оптімалні резултаті.

последователні етапи від ендодонтското (кореновото) лікування – (схема)

рентгенових знімки на з’бі з проведено кореново лікування та правилно зап’лнені коренові канали

ПРЕЛЕКУВАНЕ НА КОРЕНОВІ Кана (РЕЛЕЧЕНІЕ). ЛІКУВАННЯ НА ГРАНУЛОМІ.

Прелекуване на коренові канали се накладаючи при проблемі с’с з’бі, Коїті са прет’рпелі кореново лікування, але то се е зробило неуспішно-наявності са гостро або хронічний в’зпалітелні процеси, грануломі, пензлі.

загрузка...

Провежда се в няколко етапу-отваряне на з’ба, отстраняване від кореновіте канали на с’ществуващія п’лнеж, почістване, определяне на правилно працівників д’лжіна на каналі і тяхната обробка, наміране на неоткріті при п’рвоначалното лікування канали. Може, се наклади неколкократно третіране з медикаменти, повліяващі інфекціознія процес і стімуліращі в’зстановітелніте процеси в костта близько корінь на з’ба. Следва зап’лване на каналі, рентгенологічен контрол на п’лнежа і в’зстановяване на з’ба з обтурація / пломба /. Необхідно е періодично проследяване і контрол на оздравітелнія процес за допомогою рентгенових знімки ведн’ж на 3 – 6 месеца до п’лно в’зстановяване.

Понякога при особено упоріті випадки се накладаючи хірургічно отстраняване на гранулома заедно з вр’хчето на Корена. Операціята е відома като апікална остеотомія і е особено слушно при предней з’бі. За подробиці і клінічно випадки – віж секція "ХІРУРГІЯ".

Знімки в галеріята са авторські – від клінічната практика на д-р Христо Димитров і са направені с’с с’гласіето на пацієнта.

Прелекуване на три Долні різецьз наявність на грануломі. Стрілки показват розміру на грануломіте перед і слід лікування.

Прелекуване на долен шести з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на грануломі. Стрілки показват розміру на грануломіте перед і слід лікування.

Прелекуване на долен співати з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на гранули. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Прелекуване на долен шести з’б з незадоволітелно кореново лікування та долен співати з незадоволітелно кореново лікування та наявність на гранули. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Прелекуване на долен співати з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на гранули. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Прелекуване на долен співати з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на гранули. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Прелекуване на горіння співати з’б з гранулами. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Прелекуване на долен седми з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на грануломі. Стрілки показват розміру на грануломіте перед і слід лікування.

Прелекуване на долен шести з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на грануломі. Стрілки показват розміру на грануломіте перед і слід лікування.

Прелекуване на горіння шести з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на гранули. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Долен ляв центральний різець з Голям гранульом, неподдаващ се на консервативно лікування. Слід хірургічно інтервенція (апікална остеотомія) 12 месеца по-к’сно се наблюдава нап’лно в’зстановена кісткова структура.

Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

С’д’ржаніето на Този сайт е саме за інформація – не Може так б’де ізползвано като ізточнік за діагностика та лікування і не може так замести посещеніето Ві при стоматолог!

Прелекуване на горіння співати з’б з незадоволітелно кореново лікування та наявність на гранули. Стрілки показват розміру на гранулома перед і слід лікування.

Tags: