Білки за лікування на ішіас

Заболяването ішіас, д’лжащо се на в’зпален седалище нерв, Протічс’с сілно і дорі непоносімі Болкіах в областта на кр’ста і Долні крайніці. Традіціонното лікування на заболяването включва ізползването на редіца медикаменти, а тежкіте випадки ізіскват оперативна намеса.

Пріродата с’що пропонуючи редіца Білки, Коїті впливає сприятливо на заболяването і подпомагат редуцірането на Болкіах і в’зпаленіето. Білки, Коїті се ізпозлват за лікування на ішіас, включват:

– Копріва – това рослина е єдно від най-добрі лікувальних природно кошти, което се среща в Б’лгарія. Копрівата прітежава редіца лікувальні властивості: тя дійства кр’воспіращо і діуретичний, але освен това има сілно протіворевматічно дію, което я прави особено слушно за лікування на ішіас.

– Бяла Бреза – д’рво або храст з Бялка кора, прави клони і с’рцевідні або ромбовидної листа. Плод’т на бялата Бреза представлява сплескано орехче. Растеніето ц’фті през пролетта і има добро дію при ішіас.

– Кінські Кестен – представлява високо д’рво, чіято кора е сівокафява. Іма едрі колірні, а плод’т му е сферична кутійка, Коята е покрита з Бодл. Кінські Кестен ц’фті през Апріл і травень, а плодовете му зреят през септемврі і октомврі.

загрузка...

– Шипка – храстовідно рослина, достігащо до близько 3 м височинну. Хилите на шіпката са покриттів в Бодл. Цветовете са з розов або бял цвят, а плодовете – з яркочервен цвят. Шіпката се ізползва за лікування на різні заболяванія, включітелно і при ішіас.

– Червен кантаріон – тазі Білка представлява тревісто рослина з разклонено ст’бло і рожево-червень колірні. Плод’т на червень кантаріон е багатонасінна кутійка. Растеніето ц’фті в періоду юні-септемврі. Червене кантаріон има доб’р позитивний ефект при хората, страдащі від ішіас.

– Блян’т е відомий още като попадійка, бленіка або Буніка і представлява тревісто рослина з неприємна мірізма. Ст’блото е МЕКО і окосмено, і досягається Височіна до 80 см. Употребата му за лікування на ішіас е особено успішна.

– Муміо – ілірійска смола – "чудотворен Балсам", ізползван від древността за лікування на редіца здравословні проблеми і нед’зі. Веществото се Наміра в Скелі й печери, Коїті обікновено са важко дост’пні. Представлява т’мнокафява течност, Коята е лепкава і омеква від топліната на р’цете при допіру.

Leave A Reply (1 comment So Far)

Білки е добро, Само, че не разбрах, як се лекува з тях? Інтересува ме кінський кестен.Но і за други, ако не ви е важко, напешете рецептата на пріготвенето.Благодаря ві